Kukontrollbloggen takker for seg!

Bloggen ble opprettet i forbindelse med ReKu-prosjektet. Målet med bloggen var å ha et sted der alle som er engasjerte i utviklingen av Kukontrollen kunne ytre seg.
Alle redaksjonsmedlemmene har vært engasjert i prosjektet. Vi har vært opptatt av å skrive om nye ting og endringer som kommer, og å ta opp viktige problemstillinger som vil ha betydning for kukontrollens brukere.
Reku-prosjektet ble avsluttet 30. juni . Vi finner det naturlig å legge ned bloggen nå.
Informasjon vedr Kukontrollen vil være en del av medlem.tine.no. Vi oppfordrer til aktiv bruk av medlem.tine.no! Engasjement utfordrer oss – vi trenger det.
Siden starten i mars har vi hatt 152 innlegg, det tilsvarer ca 1 innlegg i uka. Vi har hatt ca 130.000 sidehenvisninger og fått ca 900 kommentarer. Blogginnlegget vedr nettleserversjonener det mest leste,
innlegget vedr mjølkeprøver er det mest kommenterte. Det er det som berører i den praktiske hverdagen som blir lest! Det er bra!

Takk for engasjementet, vel møtt på medlem.tine.no!
God sommer:-)

 

Reklame

09.07.14 at 11:58 Legg igjen en kommentar

Fra og med 1. juni blir papirutskrift av perioderapport i posten fakturert

Perioderapporten ble hel-elektronisk fra 2. april. Da sluttet Husdyrkontrollen å sende ut papirutskrifter automatisk etter hver rapportering.

Den nye, elektroniske perioderapporten ligger på medlem.tine.no, under Mine data i Kukontrollen. Her får du oppdatert perioderapport umiddelbart etter registrering, og du kan legge inn egne måltall og se trendutvikling i din buskap.

Det er likevel mulig å få tilsendt en papirversjon av perioderapporten i posten, dersom du ønsker:

 • Ta kontakt med din TINE-rådgiver (nøkkelrådgiver) og få hjelp til å bestille
 • Ta kontakt med Medlemstelefonen og få hjelp til å bestille
 • Er du bruker av medlem.tine.no kan du gå til Mine data i Kukontrollen. Under fanen Medlem kan du bestille papirutskrift i posten.

Produsentene som får papirutskrift faktureres med kr 30 pr måned i utskriftsmåneden. Beløpet trekkes på avregningen løpende.

Vi vil starte faktureringen i juni, dvs. alle som får utskrift i posten fra 1. juni og utover blir fakturert. I april og mai ble ikke utskrift fakturert.

Husk: Du kan når som helst avbestille papirutskriften, ved å ta kontakt med din rådgiver eller gå inn på medlem.tine.no, under Mine data i Kukontollen. Klikk på fanen Medlem.

02.06.14 at 15:05 8 kommentarer

Nå er det slutt på automatisk utsendelse av papirrapporter…..

Så er altså tida kommet da – det er ubønnhørlig slutt. Den digitale verden har innhenta oss og periodeutskriften slik vi har kjent den i lang tid er en sagablott! Jeg blir nesten litt nostalgisk og rørt her….husker godt de første gul/oransje utskriftene som kom i posten…..husker også den murringa som var den gang fargen forsvant og det blei bare svart/hvit utskrift!

Denne forandringen vi er vitne til nå, tror jeg blir veldig bra. Selvfølgelig finner du ikke alle de kjente og kjære tall og oppsett som du er vant til, men så kan du kanskje finne nye tall og oppsett som også etter hvert blir «kjente og kjære» – sånn er det bare! Og som jeg har skrevet før – gi disse nye rapportene en sjans da hvert fall!
Og for å gjøre en ting helt klart: så langt så ser det ut som at alle tar det fint! Har ikke vært den store pågangen med telefoner – hverken til oss rådgivere eller til TRM på Ås. Det lover bra, og vitner om at viljen til omstilling tross alt lever.
Jeg var sammen med en del produsenter her en dag, og uten unntak så var de positive til de nye rapportene. DET må gjøre godt for de som har jobba så intenst med å få dette på beina!

Men ikke la oss dvele ved det som har vært! Nå ser vi framover, og dersom dette vi nå gjør vil vare like lenge, så er det mange av oss som er pensjonister ved neste forandring! Det som er genialt med den digitale verden er jo at forandringene kan gjøres mye fortere enn det vi hittil har vært vant til. Det er vel også lurt å minne folket på at det er mulig å abonnere på papirutskrift, som jo heller ikke er lik den gamle. Det er bare en kopi av den som ligger på din egen side – dog uten de mulighetene som ligger i det elektroniske mediet.

08.04.14 at 20:13 7 kommentarer

Ny funksjonalitet i Mine data i Kukontrollen

Fra 2. april 2014 er et den nye databasen som står for beregninger og perioderapporter.

Vi minner også om at fra 2. april, så bortfaller Periodeutskrift og Helseutskrift. Disse erstattes av den elektroniske perioderapporten som du finner under Rapporter i Mine data i Kukontrollen.

 

Nytt i Mine data i Kukontrollen fra 2. april 2014:

 • Dyrelister/Buskapsoversikt (forbedret papirutskrift)
  .
 • Mjølk og kraftfôr
  Etter registrering av ny kontroll, kan perioderesultatet for buskapen beregnes umiddelbart
  .
 • Rapporter/Perioderapport og Årsrapport (rapportinnstillinger)
  Rapporten kan utvides med egen kolonne som viser gj.snittsresultat for den gruppa produsenten tilhører (velg mellom konsern, region, distrikt, produsentlag, fylke eller kommune)
  .
 • Rapporter/Perioderapport
  Er tilpasset endret kvoteår (og kvotene for 2014 foreligger)

02.04.14 at 16:04 Legg igjen en kommentar

Stor pågang av nye brukere på medlem.tine.no!

Det nærmer seg raskt avvikling av dagens Periodeutskrift og Helseutskrift, og Kukontrollen tar det siste steget inn i den digitale verden. At dette ikke hva vært mulig før, skyldes teknologien en valgte i 1989. Dette er historie nå.

Nå er snart overgangen en realitet. Vi har forberedt  lenge, informert på medlem.tine.no, på bloggen og sendt brev til alle medlemmene i Kukontrollen. Allerede  tidlig i november  sendte vi brev til alle som ikke var autoriserte brukere av medlem.tine.no der vi gjorde oppmerksom på alle mulighetene som all styringsinformasjonen gir til å følge opp egen besetning når du har eget brukernavn og passord.

All informasjonen har gjort at vi i siden 1.november har fått mer enn 330 nye  brukere av medlem.tine.no! Dette synes vi er veldig positivt

Vi håper at både rådgivere og Kukontrollmedlemmer skal bli fornøyd med de nye rapportene, og at de skal være et godt grunnlag for beslutninger i besetningen.

26.03.14 at 13:50 Legg igjen en kommentar

Praktisk bruk av den nye årsrapporten

Så er tida kommet for å se på den nye årsrapporten. Har du sjekka ut denne? Den ligger på samme sted som perioderapporten, og har også mulighet for å legge inn egne måltall og egne innstillinger. Også her bør du også vite at om du sletter cookies i nettleseren, så sletter du egne innstillinger og må legge de inn på nytt.

Denne rapporten er bygd opp i bolker slik vi kjenner til fra dagens årsutskrit. Dersom du tar fram årsrapport buskap, så kan du velge å ta med opptil de 10 siste åra i rapporten. Du får da fort en grei oversikt, samtidig som du kan klikke på grafen ytterst til høyre som vil vise deg trendvisning for buskapen over valgte parameter. (Se fig. som viser trenden på meierileveranse. )

Årsrapport enkeltkyr har også masse opplysninger om enkeltdyra i besetningen. På samme måte som ellers i ReKu, så kan du ved å klikke på kolonneoversikten for f.eks prot% fort få opp den kua som er høyest eller lavest på akkurat dette parameteret.  De 3 øverste linjene som inneholder sum og middel, blir ikke med i rangeringa. Det er bare å prøve seg fram – du kan ikke slette eller gjøre noe galt her!

Så etter min mening, er dette et godt egna verktøy til å få en rask oversikt over besetningen de siste åra og utvikling på en del parameter. Egner seg godt som grunnlag for vårens gruppemøter.

21.03.14 at 13:10 Legg igjen en kommentar

Full pensjonering av det gamle registreringsprogrammet

Nå er det slutt på grovfôrregistreringen i det gamle registreringsprogrammet. Da har ikke dette registreringsprogrammet lenger noen funksjon.

I det gamle registreringsprogrammet kan man riktignok fortsatt registrere hva slags data man ønsker på periodeutskriften. Men dette valget gir liten mening fremover, da det blir slutt på den gamle periodeutskriften i april. Ta heller en titt på den nye periodeutskriften som ligger i Mine data i Kukontrollen, under fanen Rapporter.

Vi har derfor fjernet lenken til det gamle registereringsprogrammet fra medlem.tine.no (det lå under Min produksjon).

21.03.14 at 11:27 Legg igjen en kommentar

Slutt på grovfôrregistreringer i Kukontrollen

Bilde fra kuforing.wordpress.com

Bilde fra kuforing.wordpress.com

For 2014 har vi valgt å kutte ut registreringen av grovfôropptak i Kukontrollen.

Det er flere årsaker til dette. Blant annet har det vært reist spørsmål om den faglige verdien av registreringene. Omlegging av datasystemene er en annen årsak.

TINE Rådgiving arbeider med utvikling av et nytt fôrregnskap. Målet er å gjøre beregningene av fôrforbruk uavhengig av fôringssystem og etter en modell som kan brukes i flere av våre rådgivingsverktøy.

Menypunktet Grovfôr/Grovfôrplan blir nå fjernet fra det gamle registreringsprogrammet.

20.03.14 at 15:53 Legg igjen en kommentar

Celletall på den nye helseoversikten.

I min ferd med å beskrive de nye mulighetene i ReKu, er tida i dag kommet til den nye helseoversikten. Som Claude Marie skrev i et tidligere blogginnlegg, så blir det slutt på helseutskriften også 1. april. Men fortvil ikke – talla forsvinner ikke!! De er bare et annet sted – nemlig på helseoversikten. Du finner den under «min produksjon – Dyrehelse Ku.»

Akkurat som ellers i ReKu, så kan du også her rangere stigende eller synkende på alle kolonnene. Du har kolonne for geometrisk middel siste 3 prøver, og geometrisk middel siste 12 prøver og du kan velge om du vil vise celletall på de tre siste prøvene eller ikke. For at det skal være fort å se høye celletall, så er det lagt på farger i rubrikkene.  I kolonna for geometrisk middel siste 3 og siste 12 vises verdier mellom 100 og 600 i gult, og verdier over 600 vises i rødt. I kolonnene for celletall på de tre siste prøvene vises verdier over 200 i rødt. Dersom du klikker på et individnr ytterst til venstre, så kommer du automatisk til helseoversikten for dette dyret!

Forskjellen fra den den kjente (og kjære…?? ) helseutskriften er at du nå altså har muligheten for å sortere dyra. Dette er etter min mening et veldig godt hjelpemiddel og styringsverktøy i kampen mot celletall i mjølka. Og dersom du har et problem med høyt celletall, så er det ikke nok å ta mjølkeprøver bare hver andre mnd! Da bør du ta mjølkeprøver hver mnd for å ha mer grunnlag og oversikt over hver enkelt ku.

« Jammen det tar så mye ekstra tid å ta de mjølkeprøvene når jeg veier!» Vi hører ofte dette utsagnet, men da vil jeg påstå at du ikke har skjønt nytten av å ta de prøvene!

Jeg mener ikke at du skal ta mjølkeprøver hver mnd hele tida, men om du får problemer med høye celletall, så kan det være lurt!

12.03.14 at 14:05 2 kommentarer

Har du behov for papirutskrift av Perioderapporten i posten? Slik bestiller du

Den 1. april opphører utsending av Periodeutskrift og Helseutskrift i posten.

Det er utviklet nye, elektroniske perioderapporter som ligger på medlem.tine.no, under Mine data i Kukontrollen. Her får du oppdatert perioderapport umiddelbart etter registrering, og du kan legge inn egne måltall og se trendutvikling i din buskap.

Dersom du likevel ønsker å få tilsendt en papirversjon av perioderapporten i posten, kan du gjøre en av følgende:

 • Ta kontakt med din TINE-rådgiver (nøkkelrådgiver) og få hjelp til å bestille
 • Ta kontakt med Medlemstelefonen og få hjelp til å bestille
 • Er du bruker av medlem.tine.no kan du gå til Mine data i Kukontrollen. Under fanen Medlem kan du bestille papirutskrift i posten.

Produsentene som får papirutskrift faktureres med kr 30 pr måned i utskriftsmåneden. Beløpet trekkes på avregningen løpende. Vi vil starte faktureringen i juni, dvs. alle som får utskrift i posten fra 1. juni og utover blir fakturert. I april og mai blir ikke utskrift fakturert.

Du kan når som helst avbestille papirutskrift i posten.

Du bestiller papirrapport i posten under fanen Medlem i Mine data i Kukontrollen.

Du bestiller papirrapport i posten under fanen Medlem i Mine data i Kukontrollen.

06.03.14 at 08:28 Legg igjen en kommentar

Eldre innlegg


Arkiv

Kilder

Tast inn din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye innlegg via epost.

Bli med blant 67 andre abonnenter